(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng nhân sự

(Tiếng Việt) Công ty chúng tôi đang cần thuê nhân sự quản lý, điều hành các dự án đóng mới tàu biển đáp ứng việc triển khai thi công đóng mới một số Gam tàu biển cho các đối tác trong và ngoài nước nên. Cụ thể theo Thông báo đính kèm.

Flycam layout of Hai Minh Shipyard

Hai Minh Shipyard is located in nha be peak, adjoin to sai gon and soai rap river, from away ho chi minh city central aproximately 14 km. total area for use near 16 hectares (156.429m2).

WordPress Lightbox Plugin