Số TT  Tên tài liệu Tải xuống
01 Profile Hai Minh shipyard 2019 Download
02 tam-nhin-hai-minh Thông tin Nhà máy X51 (Cty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh) trên trang Wikipedia
03 Tài liệu bài giảng về Triết lý KaiZen và Nguyên tắc 5S Download
04 Các Video bài giảng về Triết lý KaiZen và Nguyên tắc 5S
WordPress Lightbox Plugin