Rebuilding

Phú Mỹ 7

LENGTH25 M
BEAM6.7 M
DRAFT2.8 M
SPEED11 kts
HULLSteel

Tàu sửa chữa Phú Mỹ 10

LENGTH30.28 M
BEAM10 M
DRAFT4.5 M
SPEED12 kts
HULLThép

Nghĩa Hải 02

LENGTH79.14 M
BEAM12.6 M
DRAFT5.45 M
POWER2000 HP
HULLSteel

Sea Boxer

LENGTH24 M
BEAM8.05 M
DRAFT3.5 M
SPEED12.5 kts
HULLSteel

953

LENGTH41.25 M
BEAM10 M
DRAFT4.08 M
SPEED12 m/h
HULLSteel

305

LENGTH34.6 M
BEAM6.74 M
DRAFT1.5 M
POWER3300 CV
HULLSteel

265

LENGTH49.53 M
BEAM9.2 M
DRAFT2.24 M
POWER4800 CV
HULLSteel

105

LENGTH15.28 M
BEAM4.14 M
DRAFT1.4 M
SPEED28 kts
HULLAluminium

108

LENGTH15.28 M
BEAM4.14 M
DRAFT1.4 M
SPEED28 hl/h
HULLAluminium

380

LENGTH56.1 M
BEAM13 M
DRAFT2.66 M
SPEED38.5 m/h
HULLSteel
WordPress Lightbox Plugin