tam-nhin-hai-minh

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

gia-tri-cot-loi-hai-minh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN
tau_kiem_ngu_506_508

Nâng cao năng suất lao động thông qua chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kết hợp với học tập, bồi dưỡng nhận thức chính trị; nâng cao khả năng ứng dụng ngoại ngữ (tiếng Anh kỹ thuật và kinh tế), nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và phối hợp triển khai sản xuất; đào tạo thợ kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực đóng tàu đạt chứng chỉ quốc tế, hướng tới các thị trường ngoài nước, bổ sung và cập nhật kiến thức khoa học công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại trong ngành công nghiệp đóng tàu.

SỨ MỆNH

Công ty TNHH  MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH (Nhà máy X51) đặt trọng tâm chiến lược trở thành một trong những Nhà máy đóng và sửa tàu với chất lượng, kỹ thuật, tiến độ dẫn đầu, mức tăng trưởng nhanh, bền vững trong ngành. Công ty xác định thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị tàu cho sửa chữa định kỳ, cơ động và đột xuất khác của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và các đơn vị khác trong toàn quân. Đồng thời triển khai nhiều dự án tàu đóng mới, hoán cải, hiện đại hóa theo nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng, Công ty luôn chủ động tìm kiếm các sản phẩm kinh tế, đa dạng hóa các sản phẩm cốt lõi. Tận dụng tối đa nguồn lực, đa dạng loại hình sản phẩm, đẩy mạnh khai thác, liên danh, liên kết đóng và sửa tàu kinh tế từ các nguồn hàng trong và ngoài nước. Chủ động đầu tư nâng cao năng lực trang thiết bị, nhà xưởng và mở rộng mặt bằng sản xuất, phát triển dịch vụ cầu cảng, bến bãi theo chức năng của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khẳng định uy tín đối với khách hàng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động và xây dựng thương hiệu Công ty ngày càng phát triển bền vững.

WordPress Lightbox Plugin