Sản Phẩm Sửa Chữa

Tàu sửa chữa Phú Mỹ 7

Chiều dài25 M
Chiều rộng6.7 M
Mớm nước tàu2.8 M
Tốc độ11 kts
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa Phú Mỹ 10

Chiều dài30.28 M
Chiều rộng10 M
Mớm nước tàu4.5 M
Tốc độ12 kts
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa Nghĩa Hải 02

Chiều dài79.14 M
Chiều rộng12.6 M
Mớm nước tàu5.45 M
Công suất máy2000 HP
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa Sea Boxer

Chiều dài24 M
Chiều rộng8.05 M
Mớm nước tàu3.5 M
Tốc độ12.5 kts
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa 953

Chiều dài41.25 M
Chiều rộng10 M
Mớm nước tàu4.08 M
Tốc độ12 m/h
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa 305

Chiều dài34.6 M
Chiều rộng6.74 M
Mớm nước tàu1.5 M
Công suất máy3300 CV
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa 265

Chiều dài49.53 M
Chiều rộng9.2 M
Mớm nước tàu2.24 M
Công suất máy4800 CV
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa 105

Chiều dài15.28 M
Chiều rộng4.14 M
Mớm nước tàu1.4 M
Tốc độ28 hl/h
Vật liệu vỏNhôm

Tàu sửa chữa 108

Chiều dài15.28 M
Chiều rộng4.14 M
Mớm nước tàu1.4 M
Tốc độ28 hl/h
Vật liệu vỏNhôm

Tàu Sửa chữa 308

Chiều dài56.1 M
Chiều rộng13 M
Mớm nước tàu2.66 M
Tốc độ38.5 m/h
Vật liệu vỏThép
WordPress Lightbox Plugin