Sản Phẩm Đóng Mới

Tàu tìm kiếm cứu nạn FC-624 (924)

Chiều dài63.1m
Chiều rộng11.9m
Mớn nước3.4m
Tốc độ25 hải lý / h
Thân vỏThép đóng tàu

Tàu Kiểm ngư KN-3600-04 (KN-508)

Chiều dài43.5 M
Chiều rộng7.5 M
Chiều cao mạn4.0 M
Tốc độ19 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu Kiểm ngư KN-3600-03 (KN-506)

Chiều dài43.5 M
Chiều rộng7.5 M
Chiều cao mạn4.0 M
Tốc độ19 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu Kiểm ngư cỡ trung KN-750-03 (KN-273)

Chiều dài56.0 M
Chiều rộng8.2 M
Chiều cao mạn4.3 M
Tốc độ18 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu Kiểm ngư cỡ trung KN-750-02 (KN-272)

Chiều dài56.0 M
Chiều rộng8.2 M
Chiều cao mạn4.3 M
Tốc độ18 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu Kiểm ngư cỡ trung KN-750-01 (KN-265)

Chiều dài56.0 M
Chiều rộng8.2 M
Chiều cao mạn4.3 M
Tốc độ18 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu Trinh sát TS-500CV-03 (6011)

Chiều dài40.0 M
Chiều rộng7.80 M
Chiều cao mạn2.75 M
Tốc độ13 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu Trinh sát TS-500CV-02 (6009)

Chiều dài38.2 M
Chiều rộng7.80 M
Chiều cao mạn3.8 M
Tốc độ10 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu Tranh sát TS-500CV-01 (6008)

Chiều dài38.2 M
Chiều rộng7.80 M
Chiều cao mạn3.8 M
Tốc độ10 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu kiểm ngư KN-807

Chiều dài40.30 M
Chiều rộng7.80 M
Chiều cao mạn3.75 M
Tốc độ18 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu
WordPress Lightbox Plugin