Sản Phẩm Đóng Mới

Tàu kéo cứu hộ 953

Chiều dài41.25 M
Chiều rộng10.00 M
Chiều cao mạn5.00 M
Tốc độ12 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu kéo cứu hộ 952

Chiều dài41.25 M
Chiều rộng10.00 M
Chiều cao mạn5.00 M
Tốc độ12 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu kèo cứu hộ 951

Chiều dài41.25 M
Chiều rộng10.00 M
Chiều cao mạn5.00 M
Tốc độ12 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu kéo cứu hộ 950

Chiều dài41.25 M
Chiều rộng10.00 M
Chiều cao mạn5.00 M
Tốc độ12 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu
WordPress Lightbox Plugin