New Build

953 Rescue Tugboat

Length41.25 M
Beam10.00 M
Draft5.00 M
Speed12 Knot
HullSteel

952 Rescue Tugboat

Length41.25 M
Beam10.00 M
Draft5.00 M
Speed12 Knot
HullSteel

951 Rescue Tugboat

Length41.25 M
Beam10.00 M
Draft5.00 M
Speed12 Knot
HullSteel

950 Rescue Tugboat

Length41.25 M
Beam10.00 M
Draft5.00 M
Speed12 Hải lý/Giờ
HullThép đóng tàu
WordPress Lightbox Plugin