tau_kiem_ngu_506_508

Chúng tôi luôn xem nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tế và sáng tạo trong công việc là cơ sở cho sự thành công. Hiện tại đội ngũ nhân sự đa dạng của Công ty TNHH đóng và sửa tàu Hải Minh bao gồm:

 • Tiến sỹ ngành đóng tàu;
 • Thạc sỹ ngành đóng tàu;
 • Thạc sỹ kinh tế;
 • Thạc sỹ cơ khí chế tạo;
 • Thạc sỹ điện tàu;  
 • Kỹ sư ngành đóng tàu;
 • Kỹ sư cơ khí chế tạo;
 • Kỹ sư tự động hóa;
 • Kỹ sư động lực;
 • Kỹ sư điện;
 • Cử nhân kinh tế;
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh;
 • Cử nhân chuyên ngành tài chính, kế toán;
 • Công nhân kỹ thuật bậc cao.
 • Thợ hàn chứng chỉ BV;

Nguồn nhân lực của Công ty, cùng với trình độ, kiến thức được đào tạo chính quy ở các học viện, hệ thống trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước, Công ty rất coi trọng việc tập huấn, đào tạo tại chổ, thường xuyên bồi dưỡng – cập nhật kiến thức mới về kỹ thuật tiến tiến, hiện đại trong nước và thế giới cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ – chuyên viên kỹ thuật; Tổ chức thi tay nghề, thi chứng chỉ kỹ thuật cho công nhân … từ đó đã góp phần nâng cao năng lực nhân sự đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Với nguồn nhân lực chất lượng cao của Công ty, chúng tôi cam kết với đối tác, khách hàng luôn đáp ứng và đảm bảo mọi yêu cầu theo ngành nghề kinh doanh.

Công ty có các phòng chức năng chuyên môn chính liên quan trực tiếp đến sản xuất gồm:

1. Phòng TKCN

Phòng Thiết kế công nghệ là cơ quan tổ chức thực hiện công tác quản lý kỹ thuật trong đóng mới tàu biển (Quốc phòng – Kinh tế).

Tổ chức xây dựng kế hoạch khoa học – công nghệ – môi trường, triển khai các chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tham gia tổ chức xây dựng và đôn đốc, theo dõi thực hiện công tác chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT của Nhà máy.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra thi nâng bậc thợ kỹ thuật hàng năm của Nhà máy.

Cung cấp và hướng dẫn các Phân xưởng, các bộ phận có liên quan thực hiện việc sản xuất, sửa chữa theo các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, quy trình kỹ thuật.

Email liên hệ: design-tech@haiminhshipyard.com

2. Phòng Kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật là cơ quan thực hiện công tác:

Tổ chức, quản lý, điều hành quá trình sửa chữa sản phẩm (tàu quân sự, tàu kinh tế và các phương tiện nổi khác) từ khâu khảo sát đến thử nghiệm, nghiệm thu bàn giao và bảo hành sản phẩm;

Quản lý, điều hành công tác cơ điện, xe máy trong Nhà máy.

Email liên hệ: technical@haiminhshipyard.com

3. Phòng Vật tư

Căn cứ vào kế hoạch, tiến độ sửa chữa, đóng mới sản phẩm của Nhà máy, lập kế hoạch dự trữ và bảo đảm vật tư, thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Nhà máy.

Tổ chức cung ứng vật tư, thiết bị theo dự toán giá thành sửa chữa, đóng mới tàu, phương tiện, trang bị đã được phê duyệt và phiếu yêu cầu vật tư theo quy định.

Xây dựng đơn giá vật tư trên cơ sở chủng loại, quy cách, số lượng và các thông số kỹ thuật ghi trong biên bản khảo sát sửa chữa, dự toán sửa chữa, đóng mới tàu, phương tiện, trang bị và phiếu yêu cầu vật tư của Nhà máy.

Liên hệ với các nhà cung cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để mua sắm, gia công, sửa chữa các vật tư, thiết bị, dụng cụ theo yêu cầu sản xuất, sửa chữa, đóng mới tàu, phương tiện, trang bị của Nhà máy.

Thực hiện kinh doanh vật tư theo giá cạnh tranh của thị trường đảm bảo có lãi và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả.

Email liên hệ: material@haiminhshipyard.com

4. Phòng kế hoạch sản xuất

Phòng Kế hoạch sản xuất là cơ quan tham mưu, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Giám đốc nhà máy về việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch công tác của Nhà máy; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đề xuất phương hướng, chủ trương, biện pháp quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Nhà máy và hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được giao.

Tổng hợp, phân tích giá thành sản xuất, sửa chữa, đóng mới tàu, phương tiện, trang bị và các sản phẩm kinh tế khác, trên cơ sở đó đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Quan hệ với các cơ quan và các đơn vị giải quyết các công việc liên quan tới nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Nhà máy.

Email liên hệ: contact@haiminhshipyard.com

5. Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) là cơ quan tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi chất lượng sản phẩm do Nhà máy tổ chức sản xuất, sửa chữa hoặc đặt gia công, mua sắm; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các bước theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được giao.

Tổ chức kiểm tra ở từng công đoạn trong quá trình sản xuất, sửa chữa, nghiệm thu sản phẩm; quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ nghiệm thu sửa chữa, đóng mới tàu và các sản phẩm khác do Nhà máy tổ chức sửa chữa, đóng mới hoặc đặt gia công, mua sắm.

Chủ trì công tác thử nghiệm, nghiệm thu, chứng nhận sản phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn quy định (thử tàu tại bến, thử tách bến theo cấp sửa chữa…).

Kiểm tra nghiệm thu vật tư, các thiết bị máy móc, phụ tùng nhập kho, lập văn bản đánh giá chất lượng theo sản phẩm theo quy định.

Email liên hệ: kcsx51@haiminhshipyard.com

6. Phòng an toàn

Căn cứ vào các nghị quyết, quy định, chỉ thị, hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức xây dựng và trình Giám đốc nhà máy ký ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, quy định về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông trong Nhà máy; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện.

Phối hợp với Phòng Tổ chức lao động, Phòng Thiết kế công nghệ, các phân xưởng và tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ về an toàn, bảo hộ lao động; tham gia tổ chức huấn luyện về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông đối với người lao động trong Nhà máy.

Định kỳ phối hợp với các tổ chức và cơ quan chức năng, tổ chức đo đạc, kiểm tra nơi làm việc của người lao động theo các tiêu chuẩn quy định về độ thông thoáng, độ sáng, độ nóng ẩm, độ bụi, điện từ trường, độ rung động, tiến ồn và các yếu tố độc hại khác…

Phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở, hướng dẫn chỉ đạo mạng lưới an toàn – vệ sinh viên trong các đơn vị sản xuất; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các chế độ bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông trong Nhà máy.

Email liên hệ: hse@haiminhshipyard.com

7. Phòng chính trị

Phòng Chính trị là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Nhà máy, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên, sự quản lý, điều hành của giám đốc Nhà máy trong các hoạt động quân sự.

Nghiên cứu đề xuất với Đảng ủy Nhà máy để quyết định nội dung, biện pháp tiến hành CTĐ, CTCT cho phù hợp với thực trạng đơn vị sản xuất Quốc phòng và làm kinh tế.

Trực tiếp tổ chức thực hiện các nội dung CTĐ, CTCT của Nhà máy và chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra các phòng ban, phân xưởng thực hiện các nội dung CTĐ, CTCT.

Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra các tổ chức Đảng (chi bộ, chi ủy) về công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra Đảng, công tác cán bộ cơ sở.

Email liên hệ: chinhtri@haiminhshipyard.com

8. Phòng tài chính – kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng nghiệp vụ, thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong các lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính kế toán, đánh giá sử dụng tài sản, nguồn vốn, kiểm soát nội bộ và thống kê kinh tế, thu đúng các chế độ quản lý của nhà nước, phù hợp với đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty lập kế hoạch và tổ chức quản lý tài chính trong toàn công ty.

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy chế tài chính.

Cân đối kế hoạch tài chính của công ty, điều tiết các nguồn vốn trong công ty, là đầu mối thiết lập quan hệ với các tổ chức tiến dụng trong các hoạt động về tiền gửi, bảo lãnh, thanh toán …

Email liên hệ: taichinh@haiminhshipyard.com

WordPress Lightbox Plugin