CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – ĐÚNG TIẾN ĐỘ – CHI PHÍ HỢP LÝ
ĐÁP ỨNG CAO NHẤT CÁC NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Công ty đưa ra phương hướng hoạt động chủ yếu như sau:

  • Tiết kiệm chi phí sản xuất, hợp lý hóa sản xuất.
  • Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ sản xuất.
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
  • Hiệu suất lao động đạt kết quả cao nhất.
  • Thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.
  • Đảm bảo tốt nhất các điều kiện làm việc cho người lao động.
tau_kiem_ngu_506_508
WordPress Lightbox Plugin