Sản Phẩm Đóng Mới

Tàu kiểm ngư KN-806

Chiều dài40.30 M
Chiều rộng7.80 M
Chiều cao mạn3.75 M
Tốc độ18 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu kiểm ngư KN-840

Chiều dài40.30 M
Chiều rộng7.80 M
Chiều cao mạn3.75 M
Tốc độ18 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu cá ngừ đại dương 90m – SEAS16

Chiều dài90m
Chiều rộng14.5m
Mớn nước5.0m
Tốc độ15 hải lý / h
Thân vỏThép đóng tàu

Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu cá TUNA 80m

Chiều dài79.80m
Chiều rộng14.20m
Mớn nước9.4m
Số lượng đóng06 chiếc
Thân vỏThép đóng tàu

Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu câu Long Liner 63m

Chiều dài62.80m
Chiều rộng12.40m
Đóng mới 2018
Số lượng đóng02 chiếc
Thân vỏThép đóng tàu

Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu câu Long Liner 21m

Chiều dài20.70m
Chiều rộng7.0m
Chiều cao3.6m
Số lượng đóng02 chiếc
Thân vỏThép đóng tàu

Tàu liên danh Cty Piriou Việt Nam (SEAS) Tàu kéo 30m

Chiều dài30.30m
Chiều rộng10.40m
Chiều cao4.54m
Tốc độ12.5 Hải lý/giờ
Đóng mới 2014/201807 chiếc / 08 chiếc

Tàu cá 744*

Chiều dài38.10 M
Chiều rộng7.50 M
Chiều cao mạn3.75 M
Tốc độ11 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu cá Vạn hoa 731

Chiều dài39.14 M
Chiều rộng7.50 M
Chiều cao mạn3.75 M
Tốc độ12.5 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu

Tàu kéo cứu hộ 954

Chiều dài41.25 M
Chiều rộng10.00 M
Chiều cao mạn5.00 M
Tốc độ12 Hải lý/Giờ
Vật liệu vỏThép đóng tàu
WordPress Lightbox Plugin