Sản Phẩm Sửa Chữa

Tàu sửa chữa 503

Chiều dài99.98 M
Chiều rộng15.5 M
Mớm nước tàu4.3 M
Công suất máy900 CV
Vật liệu vỏThép

Tàu sửa chữa KN-209

Chiều dài39.83 M
Chiều rộng8.04 M
Mớm nước tàu2.9 M
Vật liệu vỏThép
WordPress Lightbox Plugin