Ngày 04-01-2024 vừa qua Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh (Nhà máy X51) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng đóng mới 04 tàu vỏ nhôm cho Công ty Jaeger Offshore PTE. Ltd của Singapore. Ký hiệu thiết kế H650, H651, H652, H653. Tham dự buổi lễ có Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh; Ông Liew Shi De, đại diện Công ty Jaeger Offshore PTE. Ltd; cùng đại diện khách mời của các cơ quan, đơn vị.
Sau lễ ký kết hợp đồng đóng mới loạt 02 tàu vỏ nhôm ký hiệu H646, H647 ngày 28-7-2023 giữa Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh với Công ty Jaeger Offshore PTE.Ltd, dự kiến sẽ bàn giao trong tháng 2/2024; Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh đã không ngừng nỗ lực với tinh thần làm việc cao nhất và cam kết đảm bảo mọi công việc được tiến hành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. Chính vì vậy, Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh tiếp tục là đối tác tin cậy để Công ty Jaeger Offshore PTE.Ltd ký kết hợp đồng đóng mới loạt 4 tàu vỏ nhôm tiếp theo và dự kiến trong năm 2024 – 2025 sẽ hoàn thành đóng mới khoảng 20 chiếc cùng chủng loại. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của dự án mà còn là sự khẳng định về cam kết không ngừng của Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh đối với chất lượng và tiến độ sản phẩm. Việc ký kết seri các tàu này đặt nền tảng lâu dài cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên./.

Tin bài: Đúc Thành