Thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển kinh tế, trong xu thế hội nhập quốc tế; là cơ sở, tiền đề cho sự hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh với Công ty Aqua Expeditions.

Công ty Aqua Expeditions, là công ty chuyên khai thác du lịch đường thủy, trụ sở đóng tại Singapore, có các chi nhánh và văn phòng khai thác du lịch đường thủy ở Châu Á và một số nước khu vực Nam Mỹ.

Lễ ký kết hợp đồng đóng tàu Aqua Nera

Trên cơ sở uy tín, năng lực, niềm tin; vào ngày 01/8/2019, tại Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh, Công ty Aqua Expeditions là chủ đầu tư đã ký với Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh hợp đồng đóng mới tàu Aqua Nera. Đây là con tàu du lịch đường thủy, đẳng cấp 5 sao, chiều dài 62,4 mét, chiều rộng 11,5 mét, chiều cao mạn 3,1 mét, chiều chìm đầy tải 1,5 mét, lượng chiếm nước đầy tải 800 tấn …. Thời gian thi công đóng tàu 12 tháng. Sau khi hoàn thành sẽ được xuất khẩu để khai thác du lịch đường thủy ở khu vực Nam Mỹ.

Lễ cắt tôn đóng mới tàu Aqua Nera

Dự án đóng mới tàu Aqua Nera có yêu cầu và đòi hỏi cao về vật tư, công nghệ, kỹ thuật, thời gian thi công; dự án được tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm, thông qua các điều khoản hợp đồng chi tiết và chặt chẽ, bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm …

Với thách thức và yêu cầu cao, nhưng đồng thời là điều kiện để đội ngũ lãnh đạo công ty, cán bộ, công nhân có điều kiện cọ sát, khẳng định thương hiệu và năng lực, bứt phá vươn lên đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu tiên tiến trên thế giới.

Hình ảnh tàu Aqua Nera khi hoàn thành

Dự án đóng mới tàu Aqua Nera giữa công ty Aqua Expeditions và Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh sẽ được hai công ty cùng gửi trọn niềm tin, chia sẻ thành công, gắn kết bền chặt để cùng nhau phát triển bền vững./.

                                                                               Tin bài: Đức Thành