Kính gửi: Quý Đơn vị, Doanh nghiệp.

          Chúng tôi, Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh (sau đây gọi tắt là Công ty), có địa chỉ thường chú tại số 1042 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đang có nhu cầu cấp thiết mời các đơn vị, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là nhà thầu) trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm trong việc xử lý các sự cố tư vấn, đề xuất giải pháp, phương án, triển khai thực hiện để khắc phục sự cố trong quá trình hạ thủy tàu trên sàn nâng tàu 2.270T tại Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin cơ bản:

– Thông số kỹ thuật của sàn nâng tàu: Chiều dài 93,0m; rộng 20,0m; sức nâng toàn phần 2.270 tấn.

– Thông số kỹ thuật của tàu: Chiều dài 99,90m; rộng 15,20m; trọng tải toàn phần 1.780 tấn.

– Hiện trạng sự cố: Khoảng 1/2 thân tàu phía mũi nằm trên sàn phụ kết cấu thép và cầu quá độ BTCT (từ Sn33÷Sn35 đang nằm trên sàn phụ, từ Sn35÷mũi tàu nằm trên cầu quá độ); 1/2 thân tàu phía lái (từ Sn0÷Sn33) đang được sàn nâng đỡ; tàu nghiêng phải khoảng 2o.

  1. Tiêu chí và thứ tự ưu tiên của Công ty về công tác an toàn:

– Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người trong quá trình thực hiện;

– Đảm bảo an toàn cho tàu và trang thiết bị trên tàu;

– Đảm bảo giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống sàn nâng tàu.

  1. Yêu cầu đối với giải pháp, phương án:

– Có đầy đủ thuyết minh, bản vẽ, bảng tính, chi tiết quy trình, tiến độ thực hiện và dự toán kinh phí thực hiện kèm theo (nếu có).

– Có tính khả thi cao; khả năng huy động trang thiết bị dễ dàng.

– Có tính đến các khả năng phát sinh tình huống và giải pháp khắc phục.

– Đánh giá được hiệu quả của giải pháp, phương án thực hiện.

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 08/7/2023.

  1. Công tác hỗ trợ nhà thầu:

          – Nhà thầu được khảo sát tại hiện trường; được Công ty hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị và được cung cấp các số liệu, tiếp cận tài liệu liên quan (trong khả năng của Công ty) để phục vụ công tác khảo sát.

– Được bố trí văn phòng làm việc và chỗ nghỉ tại Công ty khi có nhu cầu.

  1. Trình tự đánh giá:

          Giải pháp, phương án đề xuất được đánh giá qua 2 bước gồm:

– Đánh giá về mặt kỹ thuật: nhà thầu thuyết trình độc lập giải pháp, phương án thực hiện trước Ban Chỉ đạo của Công ty. Trong vòng 01 ngày kể từ ngày thuyết trình, Ban chỉ đạo sẽ thông báo kết quả để nhà thầu biết.

– Đánh giá về mặt tài chính: Công ty sẽ thương thảo trực tiếp về mặt tài chính với các nhà thầu sau khi phương án, giải pháp kỹ thuật của nhà thầu được chấp thuận; thông báo kết quả lựa chọn cho các nhà thầu được biết.

  1. Yêu cầu về thương mại và đảm bảo bí mật:

          – Công ty sẽ ký kết hợp đồng và thanh toán đầy đủ các chi phí theo quy định của hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

– Nhà thầu chỉ được sử dụng thông tin, hình ảnh của sự cố khi có sự đồng ý của Công ty Hải Minh và phải đảm bảo không được để lộ lọt thông tin, hình ảnh.

  1. Thông tin liên hệ:

          Quí nhà thầu quan tâm vui lòng liên hệ:

          – Đơn vị: Công ty TNHH Một Thành Viên Đóng và sửa tàu Hải Minh.

– Địa chỉ: Số 1042 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Người tiếp nhận: Đoàn Công Đức – TP.Kế Hoạch (Điện thoại: 0982.178.238).

– Thời gian tiếp nhận: 24/24h (tất cả các ngày trong tuần).

Nhà máy sẽ ưu tiên xem xét, hợp tác với đối tác nộp phương án, giải pháp sớm nhất.

Trân trọng!

Bấm vào đây để xem và tải về