Ngày 13/8/2020, tại Nhà máy X51, Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần và Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ bàn giao tàu Vận tải đa năng 150 tấn chiếc số 2 (Ký hiệu thiết kế VDN-150) số đăng ký 17-11-66 cho Quân khu 7.