Ngày 10/9/2020 tại công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu hải minh (nhà máy X51) đã chính thức đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sau gần một năm xây dựng hệ thống.

Đại diện Ban lãnh đạo và các đơn vị họp khai mạc đánh giá HTQLMT ISO 14001:2015

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được áp dụng tại công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh (nhà máy X51) do tổ chức quốc tế UKAS MANAGEMENT SYSTEMS công nhận được đánh giá chứng nhận bởi công ty TNHH GIC Việt Nam.

LOGO hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Bên cạnh hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 từ năm 2011 công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh cũng đã áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do tổ chức quốc tế UKAS MANAGEMENT SYSTEMS công nhận trong quá trình quản lý và sản xuất của đơn vị mình.

Tin bài: Đình Văn