Nằm trong các hoạt động chào mừng tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2023, Nhà máy X51 tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà cho các đối tượng là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân. Tham dự buổi gặp mặt tặng quà có Đ/c Đại tá Trương Huy Ngụ – BTĐU, Chủ tịch Công ty; các đồng chí là trưởng phòng, quản đốc các cơ quan đơn vị; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

             (Đ/c Đại tá Trương Huy Ngụ – BTĐU, Chủ tịch Công ty tặng quà cho các đ/c có hoàn cảnh khó khăn)            

   Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Thông  qua hoạt động nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

(Đ/c Đại tá Trương Huy Ngụ – BTĐU, Chủ tịch Công ty phát biểu tại buổi gặp mặt)

(Đ/c Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Tài – TTSX – PX. Dịch vụ Cảng đốc thay mặt cho các đ/c được tặng quà phát biểu)

                                                                                                    Tin bài: Đức Thành