Sáng ngày 19/5/2023 Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh (Nhà máy X51) đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

(Đ/c Đại tá Trương Huy Ngụ – BTĐU, Chủ tịch Công ty chụp hình lưu niệm cùng các cơ quan đơn vị)

          Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh” nhằm nâng cao ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường cho CB, CNV và xây dựng, củng cố đơn vị chính quy Xanh – Sạch – Đẹp. Qua đó thực hiện kế hoạch trồng cây xanh gai đoạn 2021 – 2025 của Tổng cục CNQP, góp phần cùng với toàn quân cụ thể hóa mục tiêu trồng hơn 3,2 triệu cây phân tán và hơn 2000ha rừng trong năm 2023. Tại lễ phát động Nhà máy X51 tổ chức trồng 200 cây sao đen do Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng đơn vị. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng cùng với hơn 400 cán bộ, CNV, NLĐ trong toàn Nhà máy.

(Lãnh đạo – Chỉ huy Nhà máy tham gia trồng cây sao đen tại Lễ phát động)

(Đ/c Thượng tá Hồ Quyết Tiến – CNCT, Chủ tịch CĐCS tham gia trồng cây cùng các đơn vị và NLĐ)