Ngày 01/8/2019, Công ty TNHH MTV Đóng và sửa tàu Hải Minh đã ký hợp đồng và làm lễ cắt tôn đóng mới tàu Aqua Nera với Công ty Aqua Expeditions. Đây là con tàu du lịch đường thủy, đẳng cấp 5 sao, chiều dài 62,4 mét, chiều rộng 11,5 mét, chiều cao mạn 3,1 mét, chiều chìm đầy tải 1,5 mét, lượng chiếm nước đầy tải 800 tấn …. Thời gian thi công đóng tàu 12 tháng. Sau khi hoàn thành sẽ được xuất khẩu để khai thác du lịch đường thủy ở khu vực Nam Mỹ.