Ngày 08 tháng 11 năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Nhà máy X51/ Tổng Công ty Ba Son/ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã vinh dự được tiếp đón ngài Hidehiko Nakama – Trưởng phòng hợp tác quốc tế/ Cơ quan trang bị công nghệ và hậu cần/ Bộ quốc phòng Nhật Bản và đoàn đến thăm và làm việc với Nhà máy.

Mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng nói chung và Công nghiệp Quốc phòng nói riêng giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực đóng tàu. Hai bên đã trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu với phương thức triển khai khả thi, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Sau khi nghe giới thiệu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, hai bên cũng đã đề xuất một số xu hướng  cho việc hợp tác, phát triển ở lĩnh vực đóng tàu trong tương lai.

Sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực đóng tàu trong tương lai sẽ góp phần nâng cao mối quan hệ hợp tác quốc phòng  giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung, và nền công nghiệp đóng tàu của hai nước nói riêng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng lực và tình đoàn kết giữa hai nước.

                                                                                      Tin bài:

                                                                                      Trần Đức Thành